Ponte do Freixo - Figuras

(10 kbytes)Ponte do Freixo. Alçado e cortes

Freixo Bridge, Elevation and cross section

(126 kbytes)Ponte do Freixo. Vista de montante

Freixo Bridge. View

(15 kbytes)Ponte do Freixo. Soluções analisadas

Freixo Bridge. Some solutions.

(148 kbytes)Ponte do Freixo. Uma das soluções analisadas

Freixo Bridge. One of the analysed solutions.

(119 kbytes)Ponte do Freixo. Uma dupla ponte

Freixo Bridge. Two twin bridges